advert 1
advert 2
advert 3
Dziesmu svētki 2013 Drukāt

 XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki

 

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki notika no 2013. gada 30.jūnija līdz 7.jūlijam. Svētkos piedalījās 40 000 dalībnieku - kolektīvi no Latvijas (vairāk nekā 1600, t.sk. 100 mazākumtautību kolektīvi un individuālie izpildītāji skatēs), latviešu diasporas (57) un ārvalstīm (28).

 

SVĒTKU PROGRAMMA

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku programma

XXV Nationwide Latvian Song and XV Dance Celebration events

 

Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā ir nepārtraukts radošā darba process, kurā sadarbojas tautas mākslas kolektīvi, profesionālie mākslinieki un tradicionālās kultūras lietpratēji. Atšķirībā no mūsu kaimiņvalstīm – Igaunijas un Lietuvas – Latvijā Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki gadu gaitā ir kļuvuši par Latvijas nacionālās kultūras un nācijas identitātes svinībām. Šo svētku laikā gan katrs Latvijas novads, gan katrs mākslas žanrs demonstrē savus sasniegumus, dodot iespēju mūsu iedzīvotājiem un viesiem iepazīt un baudīt Latvijas kultūras daudzveidīgās izpausmes. Pēc savas misijas Dziesmu un deju svētki ir kļuvuši par sava veida Latvijas nācijas svētceļojumu, kurā dodas lieli un mazi no visām Latvijas malām, kā arī no ārvalstīm. Svētki ir kļuvuši par spēcīgu mūsu tautas kopā saucēju un saliedētāju. Latvijas kā nacionālas valsts izaugsmes ceļā 2013.gada svētkiem būs īpaša loma – tie ieskandinās Latvijas ceļu uz tās neatkarības simtgades svinībām 2018.gadā, kad nozīmīgo svētku gaisotnē notiks nākamie dziesmu un deju svētki.

 

2013.gada svētku atslēgas vārds bija „Līgo – lai top!”. Līgo - latviešu tautas identitātes un kultūras tapšanas vēsturē un tradīcijā ir viens no nozīmīgajiem dzīvajiem simboliem. Līgo ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, auglības un pats galvenais- gaismas (saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Apliecinājums, ka, sekojot dabas Saulgriežu ritam, šāda atdzimšana ir iespējama ne vien katra konkrēta cilvēka, bet veselas tautas dzīvē.

 

Svētkus vienojošie vārdi - GAISMA LĪGO LATVIJĀ!                   

           

 

Dziesmu un deju svētku likums

Dziesmu un deju svētku padome

Nolikums par Dziesmu un deju svētku virsdiriģentu un virsvadītāju, Goda virsdiriģentu un Goda virsvadītāju izvirzīšanu un apstiprināšanu


 

XXV VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XV DEJU SVĒTKU VIZUĀLĀ IDENTITĀTE

Savu Dziesmu un deju svētku zīmi iedziedi ŠEIT

Iepirkumā par nākamo Dziesmu svētku vizuālo identitāti uzvar ideja "Skaņu vijums vainagā"

Mākslinieciskā padome izvēlēs dziesmu, ar kuru iedziedāt Dziesmu svētku zīmi

 

 

KORU NOZARE

Noslēguma koncerta repertuārs

Noslēguma koncerta "Līgo - lai top!" koncepcija

Koru virsdiriģenti un Goda virsdiriģenti

 

DEJU NOZARE

Deju lieluzveduma "Tēvu laipas" repertuārs (pa grupām)

Deju lieluzveduma "Tēvu laipas" programma

Deju virsvadītāji un Goda virsvadītāji

 

PŪTĒJU ORĶESTRU NOZARE

Pūtēju orķestru Dižkoncerta "Novadu stāsti" repertuārs

Pūtēju orķestra Dižkoncerta "Novadu stāsti" koncepcija

Pūtēju orķestru virsdiriģenti un Goda virsdiriģenti

 

TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS NOZARE

Tautas lietišķās mākslas izstādes koncepcija

 

FOLKLORAS NOZARE

Par Folkloras dienas koncepcijas konkursu

 

AMATIERTEĀTRU NOZARE

Par amatierteātru darbību XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos

 

SVĒTKU IZVĒRTĒŠANA

- Informāciju par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku izvērtēšanas konferenci „Dziesmu un deju svētki Latvijas simtgadei" skatīt ŠEIT

- Daces Melbārdes prezentāciju "Dziesmu un deju svētku Latvijā: biznesa projekts vai nācijas dvēsele" skatīt ŠEIT

- Mārketinga praktiķu "Academia" pētījuma par masu pasākumu ietekmi uz ekonomiku pārskatu skatīt ŠEIT

- Latvijas Kultūras akadēmijas asociētās profesores Andas Laķes vadībā veiktās Dziesmu un deju svētku (2013) dalībnieku aptaujas datus skatīt ŠEIT

 

 - Lai Dziesmu un deju svētku saglabāšanas un attīstības plānā 2014. - 2018. gadam tiktu iekļauti Dziesmu un deju svētku ilgtspējai nozīmīgi un kopīgi risināmi uzdevumi, LNKC laikā no 2014. gada 26. februāra līdz 26. martam organizēja reģionālos seminārus, aicinot tajos piedalīties pašvaldību pārstāvjus, Dziesmu un deju svētku koordinatorus, kultūras centru direktorus (vadītājus), virsvadītājus, virsdiriģentus, māksliniecisko kolektīvu vadītājus, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

 

REĢIONĀLO SEMINĀRU DALĪBNIEKU PRIEKŠLIKUMI:

Priekšlikumus no Valmieras semināra skatīt ŠEIT

LNKC Vokālo ansambļu konsultatīvās padomes priekšlikumus skatīt ŠEIT

Priekšlikumus no Kuldīgas semināra skatīt ŠEIT

Priekšlikumus no Daugavpils semināra skatīt ŠEIT

Priekšlikumus no Jelgavas semināra skatīt ŠEIT

Priekšlikumus no Rīgas semināra skatīt ŠEIT

 

Dziesmu un deju svētku saglabāšanas un attīstības plānā 2014. – 2018. gadam iekļaujamās aktivitātes, pamatojoties uz 2013. gada Dziesmu un deju svētku izvērtējumu, t.sk. vadlīniju izstrāde Kultūras centru un tautas mākslas kolektīvu darbībai skatīt ŠEIT

 

 

Nākamie - XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks 2018.gada vasarā.


Sekojiet Dziesmu un deju svētkiem:

www.dziesmusvetki.tv

www.draugiem.lv/dziesmusvetki

www.facebook.com/Dziesmusvetki

www.twitter.com/Dziesmu_svetki  

www.youtube.com/user/dziesmusvetkiLV