advert 1
advert 2
advert 3
Mērķdotācija Drukāt

Par valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014. gadā

 

Informācija attiecas uz pašvaldību dibinātajiem mākslinieciskajiem kolektīviem

 

2014.gada valsts budžetā apstiprinātās valsts mērķdotācijas apmērs pašvaldību dibināto māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kopā ir 728 678 eiro, tas ir noteikts likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktā. Likumu skatīt ŠEIT

 

Valsts mērķdotācijas apjoms 2014.gadā katrai republikas pilsētai un novadam ir iekļauts likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 6.pielikumā. Pielikumu skatīt ŠEIT .

 

Valsts mērķdotācijas aprēķināšana un sadalīšana tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.670 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk – Noteikumi Nr.670). Ministru kabineta noteikumus skatīt ŠEIT

 

Valsts mērķdotācijas apmēru katrai pašvaldībai aprēķina, pamatojoties uz mākslinieciskā kolektīva dibinātāja sniegtajiem datiem elektroniskajā datubāzē „Latvijas digitālā kultūras karte” (www.kulturaskarte.lv ) un saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1074 „Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā”. Ministru kabineta noteikumus un 17.pielikumu skatīt ŠEIT .

 

Mērķdotācijas aprēķinā izšķir divu veidu kolektīvu grupas: G1 - koprepertuāra kolektīvus (kori, deju grupas un pūtēju orķestri) un G2 - pārējos kolektīvus, kas noteikti Dziesmu un deju svētku likumā. Aprēķinā koprepertuāra kolektīviem ir piemērots koeficients 2 (divi) – to veido svētku starplaika pasākumu un pasākumu svētku laikā intensitātes attiecības starp abām kolektīvu grupām. G1 grupas sarakstu skatīt ŠEIT , G2 grupas sarakstu skatīt ŠEIT .

 

Mērķdotācijas pārskaitīšanu pašvaldībām reizi ceturksnī un pašvaldību iesniegto pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu pārbaudi un apstiprināšanu īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Pašvaldību uzdevums ir sadalīt valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajā iemaksām, Noteikumi Nr.670.

 

Latvijas Nacionālā kultūras centra vēstule par valsts budžeta mērķdotāciju 2014.gadā Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām skatīt ŠEIT

 

Informācija attiecas uz mākslinieciskajiem kolektīviem, kuru dibinātāji nav pašvaldība

 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs informē, ka ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 58 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības". MK noteikumus skatīt ŠEIT


Tiesību akts ir izstrādāts, lai mākslinieciskie kolektīvi, kuru dibinātājs nav pašvaldība, tiktu līdzvērtīgi atbalstīti līdzdalībai Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošināšanā – gatavojoties kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem.

 

Informētībai - mākslinieciskie kolektīvi, kuri ir potenciālie valsts mērķdotācijas saņēmēji 2014.gadā G1 grupā, sarakstu skatīt skatīt ŠEIT un G2 grupā, sarakstu skatīt ŠEIT .

 

Ministru kabineta rīkojumu Nr.49  "Par mērķdotācijas sadalījumu 2014.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības" skatīt ŠEIT